RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

fejerakos.ro

MIKÓÚJFALU-ERDÉLY TV

Login Form

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Mikóújfalu jobbra számít

Albert Levente felvétele
Albert Levente felvétele
Takaréklángon működő égőhöz hasonlította a tovatűnt 2013-as esztendőt Nyáguly Vilmos polgármester, és elmondta: az önkormányzatok beruházásain nem nagyon látszott meg, hogy a kényelmes többséggel működő kormány legalább az elvárások szintjén segítette volna őket.
Az újfalusi eredményeket igazából és valós módon csak akkor lehetne mérlegelni, ha összehasonlítanánk az azelőtti évek beruházásaival, amikor egy híján sikerült mind-mind megújítani a település tulajdonában lévő középületeket, ANL-s tömbházat építtetni, befejezni az ivóvízvezetéket és a szennyvízcsatornát, eljutni az infrastruktúra kiteljesítésének végső szakaszába. 
A községvezetés ter­vezetet készíttetett tavaly az utolsó felújításra szoruló középü­let, a községi családorvosi rendelő korsze­rűsítésére. Ebben kapna helyet továbbra is az orvosi, fogorvosi ren­delő és a gyógyszertár. Mint megtudtuk, ezt a halaszthatatlan mun­ká­latot az idei forgóalapból, önerőből akarják kivitelezni, bevezetik a gázfűtést, otthonosabbá teszik a rendelőt a páciensek számára. A tavalyi évben Mikóúj­falu vízhiánnyal küszködött, ugyanis itt egy régi, időközben felújított és bővített ivóvízhálózat működik, amit természetes forrásokból táplálnak. A vízhiányt egyrészt a szárazság, másrészt pedig a helyi figyelmeztető rendeletet semmibe vevő személyek okozták, akik a szűkös ivóvizet is öntözésre használták, arra kényszerítve a hivatalt, hogy  megbírságolja a pazarlókat. Nagy erőfeszítésébe került a községvezetésnek, személyesen Deák Zsolt alpolgármesternek, hogy éjt nappá téve megküzdjön az aszállyal, és újabb vízforrásokat köttessen a rendszerre. Tetemes összeget kellett befektetni annak érdekében, hogy az ellátás zökkenőmentes legyen. Újfalu havasi övezetből kapja az ivóvizet, ez a mai körülmények között valóságos kincs, mellyel nem szabad visszaélni – hangsúlyozta Nyáguly Vilmos.
– Erre az évre felkészültünk tervekkel, a szennyvízcsatornát és a víztisztító berendezést befejezzük és üzembe is helyezzük. Rendelkezünk a szükséges pénzalapokkal. Sze­retném megnyugtatni a Nagypatak bal partján lakó családokat, hogy ezen a szakaszon – kezdve a Kerekes árkától – megépül a szennyvízhálózat szárnyszakasza, amely objektív okok miatt kimaradt az eredeti tervből, a patak hídjánál pedig elkészül a szennyvizet átemelő szivattyúállomás. 
Ez évre marad a helybeli ivóvízhálózat rehabilitációja. S mert megviselték az évtizedek a vezetékrendszert, teljes hosszúságában ki kell cserélni. A Bükszád felé tartó út jobboldalán például nem volt vezeték, ezt itt is le kell fektetni, minden kapu előtt akna lesz, s benne vízóra. Erre a munkálatra elkészült már a megvalósíthatósági terv. Arra a kérdésre, hogy miből fogják kivitelezni, azt válaszol­ták, hogy pá­lyáznak az Alutus Egyesületnél vagy pedig Gyulafehér­váron oly módon, hogy beépítik a vízháló­zatra készített tervet a mellékutcákra szóló hasonló jelle­gű rehabilitációs tervezetbe. A beruházás értéke mintegy kétmillió euró. Remélik, hogy ebben az esztendőben új kiírások jelennek meg, és nem kell újra takaréklángon élnie az önkormányzatnak. 
A pénzhiányos időben sem kell azonban elkeseredni, mert ki lehet használni a helyi tartalékokat – mondták. Újfaluban ugyanis adódott arra lehetőség, humán erőforrás is, hogy megalakítsanak egy helyi lokálpatrióta egyesületet, amely a kisebb tervek, elképzelések kivitelezésének mozgatója lesz. Nem ellenzi a törvény, hogy a civil szervezetek közösen te­remthessenek valós értékeket és végezhessenek munkálatokat az önkormányzatokkal. Ennek érdekében a közjegyzőnél már hitelesítették az alakuló okiratot és alapsza­bályzatot, ám miként azt Terza Réka Erika, az egyesület elnöke elmondta, közbejött anyagi gondok miatt sajnos megkésett a törvény­széki bejegyzés, de behozzák a késést. Terveik között szerepel a környék borvízforrásainak további rendezése, a soros kulturális rendezvények támogatása, távlatilag pedig a sportklub épületének rehabilitációja. Kilátás van arra, hogy a községben is megalakul a vöröskereszt szervezet, s remélik, hogy azzal majd gyümölcsöző módon ötvöződik a lokálpatrióta egyesület zsákutcának semmiképpen sem tekinthető tevékenysége – hangzott el a faluházán. S mert ötévenként tartanak bérmálást – általában májusban – , ebben az eszten­dőben mintegy hatvan mikóújfalusi és zalánpataki fiatal részesül ennek szent jegyében – tudtuk meg Simó Gábor plébánostól, de már emlegetik a helybeliek is, mert a templombúcsú mellett a bérmálás a hitközösség egyik kiemel­kedő ünnepe. Ünnepi pillanatokra terelődvén a szó, megtudtuk, hogy ebben az évben is megtartják a testvértelepü­lések közötti találkozókat. Miként azt a polgármester elmondta, az idén Mikófalvára is elviszik szokásos ajándé­kukat, a nemzet kopjafáját.

Facebook HIREK