RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

fejerakos.ro

MIKÓÚJFALU-ERDÉLY TV

Login Form

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Comuna Micfalău              

Jud. Covasna

SITUAȚIA

Privindindemnizațiile și salariile lunare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Micfalău acordată în conformitate cu legea nr.153/2017 privind salarizarea persoanului plătit din fondul publice începând cu 1. Ianuarie 2018.

 

Nr.
crt.

Numele
Pre

numele

Funcția

Studii

Cat. Clasa

Salar bază,
Indem

nizatie lunara
(lei)

Valo

are bruta a sporu

rilor, compen

satiilor, primelor

Valo

area anuala a vouche

relor de vacanta

Valo

area anuala a indemni

zatiei de hrana

Alte drep

turi in bani sau in natura

Alte infor

matii

Salar brut
(lei)

Salar net
(lei)

1

Demeter Ferenc

Primar

Superi

oare

7600

0

0

0

0

0

7600

4446

2

Deák

Zsolt

Vice

primar

Medii

5700

0

0

0

0

0

5700

3334

3

Mikola Róza

Secretar

Superi

oare

II

5700

0

0

0

0

0

5700

3334

4

Mikola Margit

Inspe

ctor

Superi

oare

Superior, grad. 5

5684

CFP
10%

0

0

0

0

5684

3325

5

Demeter Valéria

Referent

Medii

Asistent,
grad. 5

3154

0

0

0

0

0

3154

1858

6

Mikola Rodica

Referent

Medii

1A

3154

0

0

0

0

0

3154

1858

7

Kész Erzsébet

Muncitor

2483

0

0

0

0

0

2483

1487

8

Demeter Norbert

Referent

Medii

1A

2337

0

0

0

0

0

2337

1406

9

Miklós Piroska

Biblio

tecar

Postli

ceal

1A

3164

15%

0

0

0

0

3164

1858

10

Deák Imola

Asistent personal al persoanei cu handicap

2196

0

0

0

0

2196

1348

11

Gábor Ilona

Asistent personal al persoanei cu handicap

2196

0

0

0

0

2196

1348